กำจัดของเสีย Waste  รับกำจัดของเสีย-รีไซเคิล ขวดแก้ว กระดาษ ขวดน้ำพลาสติก วัสดุที่ไม่เป็นพิษหรือ มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
coming Soon

บริษัท ภูสินคอนกรีต จำกัด

3191 ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย

โทรศัพท์

แฟกซ์

อีเมลล์

: 038-991178

: 038-991178

: Pusin_tara@hotmail.com

บริษัท ภูสินธารา จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215550001134

ที่อยู่ 6/2 หมู่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

  ติดต่อ 038 - 991178

จำหน่าย : ทรายคัดขนาด ทรายละเอียด ทรายถม ทรายก่อสร้าง ดินถม ทรายกรองน้ำ สแลค หิน ท่อคอนกรีต